೧೪. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆರು


ಎನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಅಣ್ಣೆರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ. ಮೆಂಡನ್ (ಮುಂಬೈಡ್ ಆರೆನ ಮಿತ್ರವಲಯೊಡ್ LKM ಇಂದುದು ಪುದರ್ ಪೋತಿನಾರ್).  ಆರ್ ತೀರ್ದು ಪೋದು ರಡ್ಡು ವರ್ಸ ಕರೀಂಡ್ – ಫೆಬ್ರವರಿ 16-ಗು).  ಆರೆನ ಒಡನಾಟದ ಪೋರ್ತುಡ್  ಆತಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ನೆನಪಾಂಡು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಗ ಆತಿನ ಓಂಜಿ ಸಂಗತಿನು ಬರೆಕನಾ  ಪಣ್ಡುದು ತೊಜುನು.  ಬರೆವರ ಕುಲ್ಲನಗ ಬಾರಿ ಮಾತ ನೆನೆಪುಲು ಊಜೊಂದು ಓಸರೊಂದು ಬರೆರ ಸುರುವಾಣ್ಡ್; ಬರೆವೆರ ಆಜಿ, ಗುದ್ದೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನೆನೆಪುದ ಒರತೆದಾತ್ರ.  ಬರೆವರ ಆವಂದೆ  ಉಂತಪಯ. ನಮ ಜೀವೊಡುಪ್ಪನಗ  ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ತಂತುಲು ನಮಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಸಯೊನು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡುಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣು.  ನಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಮೆದುಳು ಒಂಜೋಂಜೆ  ವಿಸಯೊಲೆನು  ಸೂಜಿಕಲ್ದಂಚ ಓಯ್ಪುನು, ಜೋಡಿಸಾವುನು.  ಈ  ರಬಸದ ಗಲಾಟೆಡ್  ನೆನೆತಿನ ವಿಸಯೊಳು  ನುಗ್ಗುನುಗ್ಗಾಪುನು. ಕೊಂಡಿ ತಪ್ಪುನು.

Elder Brother Lingappa-anneru


ನೆನಪುಲು
ಮನಶ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೆನೆಪುಳು ಮೂಜಿ ಬಗೆ.  ಒಂಜಿ,ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ಅರೆಚಣದ ಪರಿಚಯದ ನೆನೆಪು (Sensory memory). ರಡ್ಡ್, ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ನೆನೆಪು (Short Time memory), ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆ, ದಿಂಜ ಸಮಯದ ನೆನೆಪು (Long Time memory).  ಒಂಜನೆ ನೆನೆಪುಡು, ಅಪಗಪಗ ತೂಯಿನ ವಸ್ತುದ ವಿಸಯ, ಜ್ಞಾನ ತಂತುದ ಮೂಲಕ, ಒಂತೆ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದತಿದ್ ಪೋಪುನು, ರಡ್ಡನೆ ನೆನೆಪುಡ್, ಅವು ಒಂತೆ ಎಚ್ಚ ಸಮಯ ನೆನೆಪುಡುಪ್ಪುನು. ಮೂಜನೆಟ್ಟು, ನೆನೆಪು ದಿಂಜ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನು. ಈ ನೆನೆಪುಳು ಒಂಜೆನೆಡ್ಡು ರಡ್ಡನೆಕ್ಕು, ರಡ್ಡನೆಡ್ಡು, ಮೂಜನೆಕ್ಕು ವರ್ಗ ಅವೊಂದುಪ್ಪುನು, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡು ನೆನೆಪುಡೇ  ಉಪ್ಪುನು -ಇತ್ತೆ ನಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಮಗ್ಗಿಲು, ಕನ್ನಡ ಕವನ - ಕಾವ್ಯೊಳು ನೆನೆಪುಡ್ ಒರಿನಂಚ.   ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ನಡತು ಪೋನಗ ಅಥವಾ ಭಾವನೆದ  ಸಿರೇಳು ಏರ್ದು ಬನ್ನಗ, ಆ ನೆನೆಪುದ ಚಿತ್ರೋಳು - ಒಂಜೆತ ಪಿರವುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆದ್–ಮೂಡ್ಡು  ಬರ್ಪ.  ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣನ  ನೆನೆಪಾವನಗ, ಎಲ್ಯದ ಏತೋ ವಿಸಯೊಳು ತರೆಟ್  ದಿಂಜಿದ್ ಉರ್ಕೋಂದು ಬತ್ತುನು.

ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ
ಎನ್ನ ನೇಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣೆರ್ ಮುಂಬಯಿಗ್ ಪೋದು ಈ.ಡಿ. ಸಸ್ಸೂನ್ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ ಕೆಲಸೊಗ್ ಇತ್ತೆರ್ (ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದ್ 1950ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಊರುಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಉಂತಿಯೆರ್, ಅವು ಬೇತೆ ಕತೆ). ಆರೆಗ್ ಎನ್ನ  ಭಾವಚಿತ್ರ ತೂವರ್ ಮನಸ್ ಆಂಡ್.  ಯಾನ್ ಅಪಗ 2-3 ವರ್ಸದ ಬಾಲೆ.  ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆರ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಡ್ ಏಳೆನೆ  ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತುದ್,  ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್-ದ  ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಲುಗ್  ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್,  ಆರೆನ ಸಹಪಾಠಿ ದೋಸ್ತಿ  ಎಚ್. ಮೋಹನೆರೊಟ್ಟುಗು (ಟಿಪ್ಪಣಿ-1 ತೂಲೆ). (ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಡ್  ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿನಿ 1944 ಇಸವಿಡು.  ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಅಣ್ಣೆ  ಸದಾನಂದೆರು 1948-ದ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿದ ಸುರುತ SSLC batch- ದಾರ್). ಅಪಗ  ಮಂಗಳೂರುಡ್  ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಣ್ಣನ ಮುಂಬಯಿದ ಗುರತದಾರ್ ಒರಿಯೆರ್ನಮೆಟ್ರೊ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸುರುವಾದಿತ್ತಿನ್.  ಎಲ್‌ಕೆ‌ಎಮ್ (LKM) ಅಪಗ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಎನ್ನ ಕೊರಗ ಮಾಮುನ ಗುರುತದ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಳ್ಳಿಯೆರ್. ರಜೆತ  ಸಮಯೊಡು ಇಲ್ಲಗು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್.   ನೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ  ಎನನು ಕುದ್ರೋಳಿಗು ಪತ್ತೊಂದು  ಪೊಯೆರ್.


Hosabettu Vishwanath as a young boy
ಕೆಲವು ವಿಸಯೊನು  ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋನಿಯ್ಯ.  ಅಂಡ ಮಂಗಳೂರುಗು ಪೋಪಿನ  ಕಸರತ್ತು ಎಂಕು ಇತ್ತೆಲಾ ನೆನೆಪುಂಡು. (ಕೆಬಿಟ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ. ಬೇತೆ ಏರೇಗುಲ ಪನಡೆ:  ಎನ್ನ ನೇಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಭವಾನಿ - ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣಿನಲ್ಕ, ಯಾನ್ ನಾಲ್ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟ ಮಿರೆ ಪೇರ್ಪರ್ತ್ಯೆಗ್. ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ  ಸಮಯೊಡು, ಆರ್ಲಾ ಅರೆನ ಮಿರೆಪೇರ್ ಕೊರುಂದಿತ್ತೆರ್ಗ್ಯ.  ಅಂಚಾದ್, ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ್  ನೆನೆಪು  ಶಕ್ತಿ  ಜಾಸ್ತಿ  ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲಾ ಈಯಾವು).

ಆ ಕಾಲೋಡ್ ಸಂಚಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುನು. ಅಣ್ಣನಕುಳು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು-ಕುದ್ರೋಳಿ-ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗು ಪೋವೋಡಾಂಡ ಕಡಲ ಬರಿಟೆ ನಡತಿದು ಪೋವೋಂದಿತ್ತೆರ್. (ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಬೇತೆನೇ  ಆತುನು  - ಓದುಳೆ: ತುಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ - Post-134 of 12th August 2008: Debacle of a verdant land: ‘Bailare’ at Posodi). ಎನನು ತಾನ್ಕೊನೆರ ಆಕಲೆಗು ಸಾಕುಬೇಕಾಂಡು.  ಎನನು ಒಂತೆ ನಡೆಪಾವೆರು ಕುಸೆಲ್ದು ಪಾತೆರುದ್, ಕತೆ ಪಂಡ್ಡು, ಅಕುಳು ಕೈಕೈ ಪತ್ತುದು ಎನನು ಕೈ ಸೈಕಲ್  ಸಾವಾರಿಡು ಕೊನೆಯೆರು. ಇರ್ವೆರ್ಲಾ ರಡ್ಡ್  ಕೈಟ್ ಪತ್ತುದು ಎನ್ನನು ಲಾಗ್ವೊಂದು  ಲಾಗ್ವೊಂದುಲಾ ಪೋಯೆರ್. ಎಂಕ  ನಡೆಪೆರ ಸಾಕಾವನಗ, ಆಕೆಲನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಡುಕುಳ ಪೋವೊನ್ದು ಬೋಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊಯರ್, ಬೊಕ್ಕ ಓಡೋಡು  ಕುಳ್ದು  ಕುದ್ರೋಳಿ  ಮುಟ್ಟಿಯೆರ್.

ಮಂಗಳೂರುಡು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ವಾರ ಇತ್ತೆ  ಇಂದುದು ಎಂಕು ನೆನೆಪು.  ಗುರುಪುರ- ಕೂಳೂರ್  ತುದೆ (ನಿಜ ಪುದರು ಫಲ್ಗುಣಿ ಇಂದುದು) ಬರಿತ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಈ ಬಾಲೆ ಒರಿಯೆ ಕುಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೆ.  ಕಾಂಡ್ಯೆ ಕೂಳೂರ್ ಪತ್ತುದ್ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಊರುದಕೆಳೆನ ಅಳುವೆಗಾದು ಕಡಲಗ್ ಪಾಯಿಡ್ ಸಾಲಾದು ಪೊಪಿನ- ಬರ್ಪಿನ ಓಡೋಲೆನು ತೂವೋಂದಿತ್ತೆ.  ಪಾಯಿದ ಬಂಗಾರ್ದ ಬಣ್ಣ್ನೊನು ತೂದು, ಬಂಗಾರ್ದ ಪಾಯಿಲಾ ಉಂಡ ಇಂದುದು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ.  ಕುದ್ರೋಳಿದ  ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆಲಾ ಅಕ್ಕಳಾ ಇತ್ತೆರು.  ಆ ಅಣ್ಣೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದಿತ್ತಿನ ಎನನು ಅರೆನ ಕ್ಲಾಸ್ಸ್ಗುಳ ಕೊನೋದ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್.   ಅಂಚಾದ್ ಯಾನುಲಾ ಕೆನರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ದ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಿತ್ತೆ. ದಾಯೆಗ್ ಪಣ್ಣಗ, ಯಾನ್ ಬುಲಿಪೆರ ಪತ್ತಿಯೆ; ಅಪಗ ಎನನು ಇಲ್ಲಗು  ಪಿರ ಲೆತ್ತೋನ್ದು  ಪೊಯೆರ್.  ಆರೆನ ಮದಿಮೆದ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವದ ಜಾಹೀರಾತು ಮೊಗವೀರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2005) ಪತ್ರಿಕೆಡು  ಬನ್ನಗ ಅರೆನ ಪುದರ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಇಂದುದು ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೋನ್ಡೆ. ಆಕೆಳೆನ ಎದುರೆದುರ್ (exchange) ಮದಿಮೆ.  ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡು ಶೇಖರ್ M. ಕಾಂಚನೆರೊಟ್ಟುಗು (ಎಚ್. ಪದ್ಮಾಕರೆನ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ Eastern Bank ಡು ಕೆಲಸೋಗು ಇತ್ತಿನಾರ್ಟಿಪ್ಪಣಿ-2 ತೂಲೆ) ಆತಿನ ಆ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆಗು (1956?) ಯಾನುಳ ಪೊದಿತ್ತೆ. ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಮದತಿದು ಪೋತುನ್.  ಆಂಡ ಆ ಅಕ್ಕನ ಕುಡ ತೂಯಿನಿ 1959 ಇಸವಿಡು ಆದೂಪ್ಪೊಡು  - ಸೀಕಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರೆನು (ಸೇನವೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಲ- ಟಿಪ್ಪಣಿ-3 ತೂಲೆ) ತೂವೆರ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಪಗ. ಮುಂಬೈಗ್ ಪಿರ ಪೊನಗಲಾ ಕಪ್ಪಾಲುಡೇ ಪೋಯೆ. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ್ಯಕ್ಕ ಭಾಗಿ(ರಥಿ)  ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರುಡ್ ಆರೆನು ತೂದ್ ಎಂಕು ಪರಿಚಯ ಮಳ್ತು ಕೊರ್ದು ದುಂಬುದ ಕತೆ –  ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆಕೆಳೆನ ಇಲ್ಲಡುಕುಳ್ದು ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೆನು - ನೆನೆಪು ಪುಟ್ಟಾಯೆರ್. ಆಕೆಳೆನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಅರ್ಗಡಿ ಮನೆ.

ಯಾನ್ ಕೂಡ ಓರ  ಮಂಗಳೂರು ತೂಯಿನಿ 1950-51-ಡು ಆಜಿನೆ ತರಗತಿಡ್ ಉಪ್ಪನಗ (ಅಪಗ ಕೂಳುರ್ದ ಸಂಕ ಕಟ್ಟೊನ್ದು ಇತ್ತೆರ್).  ಎನ್ನ್ ಮೋಕೆದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್ P.C. (= ಪಂಚ ಕಟ್ಟೆ)  ವಾಸುದೇವ ರಾಯೆರ್ (ಸದಾ-ಅಣ್ಣನ  ಸಹಪಾಠಿ) ಎಂಕೆಲೆನು ಸಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಹಾರಾರ್ಥವಾದು  ಮಂಗಳೂರ ಬಂದರ್, ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್,  ಬೊಳೂರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭತ್ತೇರಿ, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ  ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಗರ್ಜಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ತೂಪಿನ ಜಾಗೊಲೆನು ತೊಜಪಾವರಾತ್ರ ಲೇತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆರ್.  ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಆರೆನಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ (ರತ್ನಾಕರ-ದಯಾನಂದ-ಮಧುಸೂದನ ಕಾವೂರ್-ನಕೆಳೆನ ಅಮ್ಮೆರ್) ಇಲ್ಲಾಗುಳ ಕೊನೋದು  ಪೋದಿತ್ತೆರ್.  ಆರೆನ ಅಣ್ಣೆ (ಎಚ್. ರಾಮ ರಾವು, ಮಠದ ಇಲ್ಲಡು  ಆರೆನ ಸೋದರತ್ತೆನ ದತ್ತಕ ಮಗೆಯಾದ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡು – ಎಂಕೆಲ  ಇಲ್ಲದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಇತ್ತೆರ್).  ಏಳೆನೆಡ್  (II Form) ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಟೀಚರಾದಿತ್ತೆರು.  ಆರೆನ ಮೆಗ್ಯೆ (ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ) ಎನ್ನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ  ಸಂಗಾತಿ.  ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ದಯಾನಂದ ರಾವು  ಕಾವೂರ್ ಪುಣೆಡ್ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ (‘ಸೆಂಕ’  ಕಂಪೆನಿಡ್).  ಮಾತೆರ್ಲಾ  ಕಾವೂರ್ನು,  ಕೌರ್ - ಇಂದುದು ಲೆತ್ತೋನ್ದುಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಆರೆನ್ ಪಂಜಾಬಿ- ಇಂದು ಎಣ್ಣುದಿತ್ತೆ. ಆರೆನ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಸಹಪಾಠಿ ಪಣಂಬೂರ್-ಡು ಪೊಸ ಬಂದರ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಕೆಲಸೊಗ್ ಉಪ್ಪನಗ  ಪಡಾವು (ship) ಕಟ್ಟೆ (=wharf) pier-ನು (ರಡ್ಡ್ ಕಮಾನುದ ನಡುದ  ಕಂಬೊನು) ಎಂಚ ನೆಲಕು ತಾರಪ್ಪಾವೆರ್ ಪಂಪಿನ ತಂತ್ರನೊನುಲಾ ತೂಯೇ (1970). ಎನ್ನ ಗುರು ಬಂಧುಲು  ಎಂಕು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿಯೆರ್! ಉಂದು ಒಂಜಿ  ಯೋಗಾಯೋಗ,  ಅತ್ತೆ!

ಕುಡೋರ ಕುದ್ರೋಳಿ ತೂಯಿನಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಮನೆ (III Form) ಕ್ಲಾಸ್-ಡು ಉಪ್ಪನಗ - ಒಂಜಿ ದಿನತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬುಡ್ಡು, ಎನ್ನ ತಿದ್ದ್ಯಪ್ಪೆನ ಮಗಳೆನ ಮದುಮೆದಾನಿ (1953) ಭಾವನ (ಕೇಶವ ಪಿ.ಪುತ್ರನ್, ಗುಡ್ಲಾಸ್ಸ್ ನೆರೋಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಂಟ್ಸ್-ಡು ಇತ್ತಿನಾರ್.  ಈ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಯಾನ್ 3 ತಿಂಗೋಲು ಬದಲಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ)  ಕಾರ್-ಗು ನೀರ್ ಮಯಿಪ್ಪರೆ ಪೊನಗ. ಪಣಂಬೂರ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತ್ ಪೋದು, ಬೊಕ್ಕ  ಪಣಂಬೂರ್ದು ಪಾಯಿದ ರಡ್ಡ್  ಓಡೋಡು ಪೊದು  ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಜತ್ತ.  ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ್  ಮದಿಮೆದ ದಿಬ್ಬಣ  ನಡತ್ತೊಂದೆ  ಪೋವೊನ್ದಿತ್ತುನು. ಇಂಚ ಪಲಿಮಾರುಗ್  ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಜಿ. ಪುತ್ರನೆರ  ಮದಿಮೆಗುಳ  ನಡತ್ತೊಂದು  ಪೋತಿನ  ನೆನಪಾಪುಣು.

ಕತೆತ  ಕೊಂಡಿ ತತ್ತುನತ್ತೆ! ಎನ್ನ ಕತೆನೇ ಪಣ್ಣೊದೊಂದುಲ್ಯೆ.  ಅಣ್ಣನ ಕತೆ ಕೆಣ್ಲೆ.  ಮುಂಬೈಯಿಗ್ ಪೋಯಿನ  ಅಣ್ಣಾಗು ICI ಕಂಪೆನಿಡು ಕೆಲಸಾಂಡು.  ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗು ಪೋದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಕಾಲೇಜ್-ಗು ಪೋದು BA ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೆರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಯೆರ್. BA ಮಲ್ಪಗನೇ  ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರ್.  ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಡ್ (ಮೊಗವೀರ, ಬಾಂಬೆ ಫೋರ್ಟ್, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯ)  ಸಂಸ್ಕೃತ  ಕಲ್ಪವೊಂದಿತ್ತೆರ್.  ಸಾದಿಡ್ ಪೊನಗ ಅರೆನ  ಏತೋ ಶಿಷ್ಯೆರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋನೆನ್  ಯಾನ್ ತೂತೆ. ಆರೆಗ್  ದಿಂಜ  ಪರಿಚಯಸ್ತೆರ್. 

ಯಾನ್ 1956-ಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ.ಒಂಜಿ ವರ್ಸ Shorthand & Typing ಕಲ್ತೆ ಕೊಡಿಯಲಾಬೈಲ್-ದ Pitman’s Shorthand & Typing Institute-ಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನನ್ ಮುಂಬೈಗ್ ತರುಪಾಯೆರ್. ಎಂಕು ಖಾಯಂ ಕೆಲಸಾವನೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕಿಯೆರ್.

ಜೀವನ ಸರಾಗೊಡು ಪೊವೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ, ಆರೆನ ನೇಲ್ಯ ಭಾವೆ ತನ್ನ ಉಡುಪುದ ಉದ್ಯಮೆಗಾದು ಬ್ಯಾಂಕ್-ದ ಸಾಲ ದೆತ್ತೋನಗ ಮೇರ್ ಜಾಮೀನ್ ಉಂತಿಯೆರ್.  ಈ ಸಾಲ ಮೇರೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲುಗು ಬತ್ತುನು.  ಅರೆನ ಭಾವೆ ಸಾಲದ  ಕಂತುನು ಕಟ್ಟಂದೆ ಸಾಲ ಬೂಟ್ಟಾಂದೆ, ಯಂತ್ರ, ಅಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ತಿಂದು, ಪನಂದೆ ಕೇಣಂದೆ ಬಲ್ತುದು ಪೋಯೆರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್-ದ ಜಪ್ತಿ ಬರು ಇಂದುದು ಕೆಲಸ ಬುಡಿಯೆರ್ (ಈ ಸಂಗತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಪುಣೆಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ). ಆಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾನಿತ್ತಿನ  ವಸತಿ ಸಂಕುಲದ society office-ಡು  ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದು ಕೆಲಸ ಮಳ್ತೆರ್ – ತೈಪಿನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ. ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಅಕ್ಕ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ, ಇಲ್ಲನು ತನ್ನ ಪುದರುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು, (ತಾನ್ ತಾಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಯಕುಳು ಎಲ್ಯ ಮಗ್ಲೆಗು ದಾಲ ಕೊರಯೆರೆಂದು ಎನ್ನುದು) ಮಾರ್ದು, ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸುನ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗ್( (ಮೂಜಿ ಅಣ್-ಲು, ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್) ಸಮವಾದ್ ಪಟ್ಟಿಯೆರ್ (ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ  ಬಾಕಿ ಸಾಲೋನುಳ ಬೂಟಿಯೆರಿಂದುದು  ಅರೆನ ಬಾಯಿದ್ದು ಕೇಣುದುಲ್ಲೆ).  ಎಲ್ಯ ಮಗಳು ಆಳೆನ ತಪ್ಪುಡುದು ಕಷ್ಟೊಡ್ ಉಪ್ಪನಗ ಆರೆನ ಪಾಲ್ದ ಕಾಸುನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಖಾಲಿ ಮಳ್ತೊಂಡೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಳೆನೊಟ್ಟುಗು ಕುಳ್ಳಿಯೆರ್.  ಆಳ್ ಕುಡಲ ಕುಡಲ ಕಾಸು ಕೇಣೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಳೆಗಾತ್ರ ತೈಯ ಮುಟ್ಟ – ವರ್ಸ 90 ಮುಟ್ಟ - ಉತ್ಸಾಹವೊಡು ಕೆಲಸ ಮಳ್ತೆರ್, ನೇಲೆ ಜೋಕುಲೆನ ಪಾತೆರ ಕೇಣಂದೆ.  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ ಏರುಗುಲ ಪನಂದೆ ಪುಲ್ಯ ಕ್ಯಾಂಡೆ  ಪಿದಯಿ ಪೊಯಿನಾರ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಬತ್ತೆಜೆರ್. ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೇಲಪಲಿ ಮಗೆ ಧನಂಜಯನ ಮಗನ  ಮದ್ಮೆಗು  ಪೋತಿನಾಯಿ ಬೋರಿವಿಲಿಡ್ (ಮುಂಬೈ) ಇತ್ತೆ.  ಕೊಡಿಕಡೆ ನಾಡಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಮಗೆ ಸುಧೀರ್ ಎನಡ  ಕೇಂಡೆ:”  ಈರ್ ದಾಲ ಆರೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ?”  ಯಾಪಲ ಆರೆಡ ಜೋರುಡ್ ಪಾತೆರಂದಿನ ಯಾನ್ ಆಣಿ ಜೋರುಡ್ ಪಾತೆರಿಯೆ:  “ಈರ್ ಈ ಪ್ರಾಯೊಡ್ ದಾಯೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವರು?  ಜೋಕುಳು ಪಣ್ಣಿನಂಚ ಕೇಣುಳೆ”.

ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಣಗ, ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆರ್ ನೇಲೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ  ಜೀವಿ ಇಂದುದು.  ಬಾಳುಡು ಬರ್ಪಿನ  ಸಂಗತಿನು  ಮಾತ ಅನ್ವಯ  ಮಲ್ತೊಂದು  (ಪ್ರಸಕ್ತಿ ದೀದ್), ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯೊನು ಮಳ್ತುದು, ಕಾಸುನು ಸಮ ಸಮ ಪಟ್ಟುದು, ಏರೆಗುಲ ಭಾರವಾವಂದೆ, ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯೆರ್– ಮಾತೆರುಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್.  ಕಡೆ ದಿನತ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಕೆಲಸೊನು ಮುಗಿತೊಂದು, ಅಂಧೇರಿದ್ದು ಬೋರಿವಿಲಿಗು  ಪೋದು, ಉಂಡುದು,  ತಿಂದು  ಜೆತ್ತಿನಾರ್.  ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ತಿಗೆಲೆ ಬೇನೆ ಆದ್ ತಿರ್ತ್ದು ಪೋಯೆರ್ -ತನ್ನ 90ನೆ ವರ್ಸದ  ತಡ್ಯ ಮುಟ್ಟನಗ.

ಆರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸತಿದ ಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪಕೆರೆಡು ಒರಿ.  ಬುವಾಜಿಯಾದ್  ಕೆಲಸ  ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತೆರ್.  ಎಡ್ಡ ಕಂಠ, ಎಡ್ಡ  ಭಜನೆಗಾರೆ.
ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಪೊಂಡ, ‘ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯೆ ಬೈದೆ,ಎಡ್ಡ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ಲೇ  ಇಂದುದು  ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆರು.  ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನಗ, ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ತೊಜಿದು ಬರ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟುಡ್, ಎಲ್ಯಕೆಲೆನು  ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ  ಮಳ್ಳಕುಲೆನ ಕಾಳಜಿ  ಮಲ್ಪುಜೆರು.  ಮಲ್ಲಕೆಳೆಗು  ಎಲ್ಲಕೆಲೆ ಮಿತ್ತುದ ಪ್ರೀತಿಭಾವ  ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ.

ಎಲ್ಲಿಡು ಎನ್ಕುಳು ತಾರೆಗು  ನೀರ್ ಮಯ್ಪನಗ, ಕೆದುತ ನೀರ್ ಬಚ್ಚಿದ್, ಒಸರು ಬರೊಂದಿತ್ತುನು.  ಅಪಗ ಒಂತೆ ಕೆಸರುಲಾ ಬರ್ಪುನು.  ಒಸರು ದಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಮಾಜಿದ್ ಕೆದು ದಿಂಜಿದ್ ನಿರ್ಮಲ ತೊಜುನು.  ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ನೆನೆಪುದ ಒಸರು ಬನ್ನಗಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಕೆಸರುದಂಚಿನ ನೆನೆಪುಣು ಬರೆತಿಜಿ.  ಸಂಪೂರ್ಣ  ಜೀವನಾಸಕ್ತಿಡ್ ಆರ್ ಎನ್ನಿನ ವಿಸಯೊನು ಮಳ್ತು ಮುಗಿತೆರ್.  ಬಾಳುಡ್ ನಮ ಒಡೆಗು ಪೊವೊಂದುಲ್ಲಾ ಇನಿಪಿನ ಚಿಂತೆ ಮುಖ್ಯಾವಾದುಪ್ಪೊಡು. ನಮ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾ ಇಂಪಿನ ಮುಖ್ಯವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಉಂತಿನ ಜಾಗ ಮಾತೆರುಗುಲಾ ತೋಜಿದ್ ಬರು. ಮುಟ್ಟಿನ ಆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೊನು ಆಕುಳು ನೆನೆಪುಡು ದಿವೊನುವೆರು.

ಆದು ಪೋಯಿನವು ಕತೆ ಆಪುಣು. ಇತ್ತೆದ ಕತೆಗಾರ್ಲು ಅಕುಳು ತೂಯಿನ ವಿಸಯೊಗು ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ  ಕೊರ್ದು ಪಣುಪೆರ್, ಆಕೆಳೆಗು ಸರಿ ತೋಜಿನಲ್ಕ.  ಎನ್ನ ನೆನೆಪುದ  ಪರದೆಡ್ ಮೂಡ್ಡು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯೊನು ಇತ್ತಿನೆನು ಇತ್ತಿನಲ್ಕೆನ ಪಣ್ತೆ– ಉಪ್ಪುಕಾರ ಕೂಟನ್ದೆ,  ಸರಿತಪ್ಪು ತೂವಂದೆ.

ಇತಿ, ಆರೆನ ಅತ್ಮೊಗು ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪಡಿಂದು ಪಣ್ಣ್ದು, ಈ ನೆಂಪುದ ಚಿತ್ರೊಗು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ.


ಟಿಪ್ಪಣಿ
1.    ಎಚ್.ಮೋಹನೆರ ತಂಗಡಿನಿನ್ LKM ಮದಿಮೆ ಆಯೆರ್.  ಯಾನ್ ಮುಂಬೈಯಿಗ್ ಪೊಯಿನಾಯಿ ಸುರುಟು ಆರೆನ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ (RBI ಕ್ವಾರ್ಟೆರ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಡು).  ಆರ್ ಮುಂಬೈಯಿದ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ ನುರಿತಿನಾರ್. ಆಹುತಿ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಜೈಹಿಂದ್ ಕಾಲೇಜ್ (ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್)-ದ ರಂಗ ಮಂಟಪೋಡ್ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್.  ಮೂಜಿ-ನಾಲು ವರ್ಸದುಂಬು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಕಾಲವಶವಾಯೆರ್.

2.    ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಟರಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಗು ಸೇರ್ದು ಪೋತುನು. ಪಣಂಬೂರ್ದ ಭಾವೆರು (ರಾಮ ಬಿ. ಸಾಲಿಯನ್) ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪನಗ ಯಾನುಲ ಒರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇ.

3.    ಆಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಸುಡ್ ಉಪ್ಪನಗ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರನ್ ಎನನು ಸೇನೆರ ಕಿನ್ನಿ, ಸೇನೆರ ಕಿನ್ನಿಇಂದುದು  ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಎಂಕು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೆರ್.  ಗಲಾಟೆ ಕೇಣುದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಎಚ್. ದಾಮೋದರ ರಾಯೆರ್ ಬತ್ತುದು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆರ್.  ಎನನು ಬೆಂಚ್-ದ ಮಿತ್ತುಡ್  ಉಂತಪ್ಪೆಯೆರ್ –ದಾಯೆಗ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕೊಪೊಡ್ ಪೆನ್-ದ ಶಾಯಿ ರಟ್ಟದಿನ ಗೋಡೆಗು ಬೂರ್ದಿತ್ತುನು. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ PC ಬತ್ತುದ್ ಆಕೆಳೆಗು  ಜೋರ್ ಮಾಲ್ತೆರ್.

ನೆನೆಪುದ  ಚಿತ್ರ  ಬುಡಪಾಯಿನಾರ್:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು  ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪುಣೆ

26.02.2017/  01.03.2017

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14