15. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಾಲ್ ದ ಕತೆ


ಈ ಅಂಚೆದ ದುಂಬುಡ್, ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಿನ ಅಂಚೆ-14ನು ಓದಿಯೆರೆ? ಆ ಟಪ್ಪಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಪ್ಪಾಲ್-ದ ವಿಷಯ ಬಯಿದಿನು. ಇತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಕ್ ಸೇರ್ದು ಪೋತಿನ ಕರಾವಳಿದ ಜಲಯಾನದಕತೆನು ದಾಯೆಗ್ ಬರೆವರೆ ಬಲ್ಲೀ?  ಬರೆವುಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಂತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶೋಲು ತೆರಿಯು.
ಕಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಶಬ್ದ ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ತಮಿಳ್-ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಸೆಲೆಡ್ಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ತೋಡ ಬಾಸೆಡ್ ಕೊಪೊಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುಡ್ ಕಪ್ಪಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ, ಮಲಯ ಭಾಸೆಡ್ಲ  ಉಂಡುನ್ದು ಹೊಬ್ಸೋನ್-ಜೋಬ್ಸೋನ್ ನಿಘಂಟು ಪಂಪುನು -Marsden ಬರೆತಿನ ‘Memoirs of a Malay Family’ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರೊಡ್ [Hobson-Jobsondictionary,Page-475:  “Kappal, the Malay word for a ship, (which seems to have come from the Tam. Kappal), applied to any square-rigged vessel with top mast & top gallant masts.”].

ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಕಪ್ಪಲ್/ಕಪ್ಪಾಲ್ ಸಬುದ  ಎಂಚ ಉಂಡಾನ್ಡು?ಇಂಚ ಸಾಧಿಸೊಲಿಯಾ? ಕಪ್ಪು (Black) + ಆಲ್ (Water) = ಉಬೆತಿಡ್ಡ್ನೀರುದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುಣ ಪಡಾವು (Steam ship navigating on water). ನೀರುನು ಕೊದಿಪವೆರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (Coal) ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ಪುವೆರ್.
ಅಗೆಲ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆಗುಲಾ ಕಪ್ಪಲ್ ಇಂದುದು ಪಂಪೆರ್.  ಕಯಿಕಂಜಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರ್ಕಞ್ಜಿ ಪಾಡೆರ ಇಂಚಿನ (ಮಣ್ಣುದ) ಪಾತ್ರೆನು ಬಳಸುವೆರ್.  ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನು ನೆಲದಡಿಟ್ ಊರ್ದು ನಡ್ಪೆರ್.

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ
ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ಜೋರು ಪತ್ತುದುಪ್ಪನಗ,ಗುಜರಾತುದ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಉದ್ಯಮಿಳು (ವಾಲ್ಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್, ನರೋತ್ತಮ ಮೊರಾರ್ಜಿಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತೆರ್)  ಒಟ್ಟುಕೂದ್ದು 1919ಡು ಸಿಂಧಿಯ ಸ್ಟೀಮ್ ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿನು (Scindia Steam Navigation Co. Ltd.) ಶುರು ಮಳ್ತೆರ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಲಯಾನದ ಕಂಪೆನೆಲೆ-ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಮೋಡಾನ್ಡು. ಅಪಗ P & O (Peninsular & Oriential Steam Navigation Company) ಬೊಕ್ಕ  British India Steam Navigation ಕಂಪನಿಲು ಮೊಕೆಲೆನು ದುಂಬು ಪೋವೆರ ಬುಡುಜೆರ್.  ಆಯಿನ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಧಿಯ ಕಂಪನಿಗು ಕರಾವಳಿದ ಜಲಯಾನದ ಸಾದಿನು ಮಾತ್ರ ಬುಡುದು ಕೊರಿಯರ್. ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರಗು ಯುರೋಪದ ಸಾದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಜೆರ್.

ಸುರುತ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಲಯಾನ ಕಂಪನಿ ಎಂಚ  ಮಲ್ಲಾಂಡು ಇನ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ನೇಲೆ ವಿಸಯ.  ಅಂತರ್ಜಾಲನೊನ್ ಒಕ್ಕೂಣ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾವು.  ಮೊಕೆಳೆನ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಆಯಿನ ಸಾಗರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆನು ನೆನೆಪು ದೀವೆರ,ಇತ್ತೆ(1964ನೇ ಇಸವಿಡಿಂಚಿ) ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕುನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವ್ಯ ದಿನ(National Maritime Day of India) ಇಂದುದು ಆಚಾರೆಣೆಮಲ್ಪುವೆರ್.ಈ‌ ದಿನ (1919-ಡು)ಭಾರತದ ಕಡಲ ಸಂಚಾರನೊನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರೊಡ್ ಬರೆತಿನ ದಿನ. ಆ ದಿನ The Scindia Steam Navigation CompanyLtd.-ದ ಸುರುತ ಪಡಾವು/ಕಪ್ಪಾಲ್ S.S. Loyalty, UK-ಗು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತುದಿತ್ತುನ್.

ಉಂದೇ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ  ಖಾನ್ ಬಹದೂರ್ ಹಾಜಿ ಅಬುದುಲ್ಲಾ ಹಾಜಿ ಸಾಹೆಬ್ ಬಹದೂರ್ ಜಲಯಾನ ಕಂಪನಿಗು ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡೋಡುಂದ್ದು ಮುಂಬೈ ಪೊದಿತ್ತೆರ್ಗ್ಯ.  ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಬರಂದೆ  ಆರ್ ಪಿರ ಪೋತೆರಿಂದು ಯಾನ್ ICI ಕಂಪನಿದ ವಸತಿಗೃಹಟ್ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕೆಲವೆರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿನೆನು ಕೇಣ್ದ್ಯೆ.  ಐನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕೊಡ್ ನಮಗಾಗಿ ದುಡಿದ ನಮ್ಮವರುಪಾಠೊಡ್ ಮೇರೆನ ವಿಸಯೋಡ್ಲ ಬರೆದಿತ್ತರ್.  ಮೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್-ದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಡ್ ಒರಿ. ಮೇರ್ ಅಪಗದ ನೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುದ ದಾನ ಧರ್ಮಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿದಾತ್ರ, ಎಂಕೆಲ ನೇಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಗೋವಿಂದ ಬಿ. ಮೆಂಡನ್ (ನೇಲ್ಯಪ್ಪೆ ಸೀತಕ್ಕನ  ನೇಲೆ ಮಗೆ) ICI-ದ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ಡು Textile Dyeing & Printing (ಕುಂಟುಗ್ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ) ಕಂಪನಿ ಮುಂಬೈಡು ಶುರು ಮಳ್ತೆರ್.ಬೊಕ್ಕ ಈರೋಡ್-ಡು ಸ್ವರ್ಣ ಚೆಮ್ ಕಂಪನಿ ಕೋಳುದು ತೈಯೆಣೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆರ್.ಆರೆನೊಟ್ಟುಗು  ಎಂಕು ಎಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಇಜ್ಜಿ.

ಸಾಗರಯಾನ ಸೇವೆ
ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯೊಂದಿಂಚಿ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಜಲಯಾನ ಸೇವೆ ಇರುವನೆ ಶತಮಾನದ ಸುರುಟ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡ್ ಇತ್ತುನು. ಕಪ್ಪಾಲ್ದ ಪುದರ್ಲು: ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಬರ್ಮತಿ. ಮುಂಬೈ-ಕೊಚ್ಚಿನ್ ನಡುಟು ಅವು ತಿರುಗೊಂದು ಇತ್ತುನು.  ಮುಂಬೈಗು ಮುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಗೂ ಪೊವೋಂದಿತ್ತುನು.  ಕೂಡ ಮುಂಬೈಗು ಪಿರ ಬತ್ತುದು ಕೊಂಕಣ್-ಗೋವಾ-ಕಾರವಾರ-ಮಲ್ಪೆ-ಮೂಲ್ಕಿ-ಮಂಗಳೂರು-ಕೊಚ್ಚಿದ ನಡುಟ್ ತಿರುಗೊನ್ಡಿತ್ತುನು.

ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂದರು
ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲೊಡ್, ಮೂಲ್ಕಿ ಅರಬೆರ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇರ ಮಲ್ಪುನ ನೇಲೆ ಬಂದರಾದಿತ್ತುನು. ಶಾಂಭವಿ ನದಿತ ಬಂದರುದ ದುಂಬುದ ಪುದರ್ ವೊಲಳಂಕೆ’. (ಎಂಕೆಳೆನ ತುಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುಳೆ: ಅಂಚೆ-305/18.10.2012: Mulki an emerged land).
ಸುರುಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂದರುಡುಲಾ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತುನಿಂದು ಎನ್ನ ತಿದ್ದ್ಯೆಪ್ಪೆಮಮ್ಮಾಯಿ >ಮಮ್ಮು (ಮೂಲ್ಕಿ ಚರಂತಿ ಪೇಟೆದ ನಂದು ಪುತ್ರನೆರ ಬುಡೆದಿ) ಪಣೋಂದಿತ್ತೆರ್.  ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿಡು ಸರಸ್ವತಿ ಪಡಾವು ನೆಲಕು ತಾಗುದು ಒರ್ದ ದಂಗುನ್ (agrounded).  ಸರಸ್ವತಿ ಕಪ್ಪಾಲ್ ಉಲಾಯಿ ಬೂರ್ದು, 
ಸಾಬರ್ಮತಿ ಪಡಾವು ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿತ್ತುನು; ಆಂಡ ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂದರ್ ಪತ್ತಿಜಿ. ಈ ಸೇವೆ 1965-1970-ದ ನಡುಟ್ ಉಂತುದು ಪೋಂಡುಂದು ನಂಬುವೆ.

ಪೋರ್ತುಗೀಸೆರ  ಕಾಲದ ಗೋವ
ಮುಂಬೈಡ್ ಶರಾಬು ಬಂದಿ  (Prohibition) ಉಪ್ಪನಗ, ಗೋವೊಡು ಕಪ್ಪಾಲ್ ದಿಂಜ ಪೋರ್ತು ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತುನು.  ಪ್ರಯಾಣಿಕೆರು ಜತ್ತುದು ಪೋದು, ಪೇಟೆ ತಿರುಗುದು,‘ಫೆನ್ನಿ (ಗೋಕುಡು ಮಳ್ತಿನ ಸಾರಾಯಿ) ಪರೊಂದು, ಮಜಾ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತರ್ಗ್ಯ.   ಬೊಕ್ಕ ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಸಾರಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆರ್. ಗೋವದ ಪೋಣ್ಣುಲೆನ  ಚಾಲಾಕಿ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಡು ಹಿರಿಯೆರ್ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ಪುನೆನು ಯಾನ್ ಕೇಣುದೆ.   ಗೋವೊದ  ಪೊಣ್ಣುಳು ಡೆಕ್ಕ್-ಡು ಸರಿಕಟ್ಟುದ ಜಾಗ  ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್-ಡು ಎಂಚ ಜಾಗ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಬೆಕ್ಕಸದ ವಿಸಯ.

ತಮಾಷೆದ  ಪಾತೆರೊಳು
ಕಪ್ಪಲ್-ದ ವಿಸಯ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆದ ಪಾತೆರೊಳು, ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಗಾದೆಳು ನೆನಪಾಪುನು.

1. ನೆಯಿ ನೆಯಿ
ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕುಲು ಮಂಜಿಡೆ ಪೊವೋಂದಿತ್ತೆರ್ಗ್ಯ. ಕಪ್ಪಲು ಶುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದು ಕಪ್ಪಲುಡುಪೋವೆರ ಪತ್ತಿಯೆರ್.ಕಪ್ಪಲುದ ಪ್ರಯಾಣ ಏತು ಸುಲಭ ಪನ್ನಗ ಬಾಸೆ ತೆರಿಯಂದಿ ಎಲ್ಲಾಕುಳು, ಪರಬೆರು, ಮಾತ ಮುಂಬೈಗು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್, ಬಂಧು-ಬಳಗದಕುಳು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡೊಕುಗುಬತ್ತುದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊವೋಂದಿತ್ತೆರ್.  ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಂಕಕಟ್ಟೆಡ್ ಸುಂಕದಕುಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನು ಕೋಲ್ದು ತೂವೊನ್ದಿತ್ತೆರ್.  ಇಂಚ ಒರಿಯನು ತಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗ, ‘ಉಂದು ಎಂಚಿನ ಇಂದ್ ಕೇಣ್ನಗ, ಆಯಿ,‘ನೆಯಿನೆಯಿ(ghee ghee) ಪಂಡೆ. ಎಂಚಿನ ನೆಯಿ’?(क्या नहीं - ಕ್ಯಾ ನಯೀ).  ಆಯೇ ಪಂಡೆ, ‘ಊರುದ ನೆಯಿ’. ಸುಂಕದಯೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ, ಊರುದಯಗು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಡೆಗ್ ಪತಂಗಲೆ ಆಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆಯನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಯಿದಿನಾಯಿ ವಿಸಯ ಬುಡುಪಾದು ಪಣ್ಡೆ.

2. ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜುದು ಬತ್ತುನು
ಸರಕುನು, ಜನಕುಳೆನು ಮಾತ ದಿಂಜವೊಂದು ವರ್ಸದ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಪ್ಪಲುನು ತೂದು ಕರಾವಳಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್.  ನೆಕ್ಕು ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಉಂಡುಂದು ಎಂಕ ಪಿರವುಡ್ ಗೊತ್ತಾನು. ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟುದ ತೆಲಿಪಾವುನ ಧ್ವನಿತಾರ್ಥ: ಬಂಜಿನಾಳದು ಬರ್ಪಿಣಿ.  ಈ ತೆಲ್ಕೆತ ಕತೆಟ್, ನಮ್ಮ ಊರುದಕೆಳೆನ ಅಪಗದ ಕಸ್ಟದ ಕತೆಲ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ್ ಮುಂಬೈಗು ಪೊಯಿನಕೆಲೆಗ್ ಉಂತೆರ ಸ್ವಂತ ಬಿಡಾರ ಉಪ್ಪನ್ದೆ ಅಕುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಪೆನಿಡು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.   ಅತ್ತಾಂದೆಬೇತಕೆಳೆನ ಆಫೀಸುಡುಲ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು.  ಬಿಡಾರ ಇತ್ತಿನಕುಳು, ಖಾಸಗಿ ಒಣಸುದ- ಬಿಡಾರ (ಖಾನಾವಳಿ) ಮಲ್ತೆರ್.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಒನಸುಗು ತಿಂಗೊಲುದ ಪಣಾಯಿಡ್ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಕುಳು ಕಾಸು ಕೊರೊನ್ದಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಾರವಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ರೆರೆನ ಸಂಸಾರ ಬಂಜಿನಾಳಾದು ಊರುಗು ಪೊಯಿ ಬೊಕ್ಕ,ಆ ಮಿತ್ರೆರ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ರೆರುಗು ಬಿಡಾರೊನು ಬಾಡಿಗೆಗು  ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಮಿತ್ರೆರು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬೊಳೆನು ಮುಂಬೈ-ಗು ತರಪಾವೋಂದಿತ್ತೆರು.ಅಪಗ ಹೆಚ್ಚಾದು ಮುಂಬೈ ಕೋಟೆದ ಪರಿಸರೋಡೆ ನಮ್ಮೂರ್ದಕುಲು ಇತ್ತೆರ್.   ಬರ್ಸ ಮುಗಿನೆಕ್ (ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್), ಪನ್ನುಂಡ  ನೂಲು ಪುಣ್ಣಮೆನೆಡ್ಡು (coconut day = ನಾರಿಯಾಳ್ ಪುಣ್ಣಮೆ = ರಕ್ಷ ಬಂಧನ್. ಆ ದಿನಾತನಿ ಕಡಲಸೇವೆ ಮ್ಮಳ್ಪುವೆರ್ – ಕಡಳ್ಗು ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಕುದ್) ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ ಸೇವೆ  ಸುರುವಾದ್,ಮರೆಯಾಲ ಬರ್ಪಿನೇಡ್ಡು ದುಂಬು (ಏಪ್ರಿಲ್-ಮಯ್) ಕಪ್ಪಾಲ್ ಸೇವೆ ಮುಗ್ಗಿನು.  ಕೆಲವು  ಪೊಣ್ಣುಲೆನ  ಸಂಸಾರ ನುರಿದು ಪೋತುನು – ಬಿಡಾರದ ಪೊಣ್ಣುಳೆನ ದೆಸೆಡ್ಡ್ದಾತ್ರ. ಸುರುತ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬುಡೆದಿನ್ ಊರುಗು ಕಡಪು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನುಳೆಣ ಕಣ್ಣುದಮಾಟೊಗು ತಿಕ್ಕು ಬುರ್ದು, ಏತೋ ಜವನೇರು ಆಕಲೆನ ಬುಡೆದಿನು ಬುಡುದಿತ್ತೆರ್ (ಉಂದು ಗಾಳಿ ಪಾತೆರ ಅತ್ತು; ಎನ್ನ ಕಯಿತಲ್ದ ಬಂಧುಲೆನ ಪೊಣ್ಜೋವುಳು ಅನುಭೋಗಿಸಿದನ ಸಂಗತಿ).

3. ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾವೆರೆ  ಪೋತಿನಾಯಿ
ತುಳುತ ಕಪ್ಪಲುದ ಮಿತ್ತುದ ಗಾದೆ ತೂಳೆ: ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾವೆರೆ ಪೋತಿನಾಯಿ ಬಯಿದೆ, ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯೆರ ಪೋತಿನಾಯಿ ಬಯಿದಿಜೆ.
ಆಯಿ ದಾಯೆಗ್ ಬಯಿದಿಜೆ?  ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾವುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಆಯಿ ಒರಿ ಬೇಲೆ ಕಳ್ವೆ.  ಊರು ಊರು ತಿರುಗುದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ.  ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲು-ಇಲ್ಲು, ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಪೊವುಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದು ದೂರ ಪೊಯಿನಾಯಗು ಬೇಗ ಇಲ್ಲೆಡೆಗು ಪಿರ  ಬರೆರ ಆಪುಜಿ.
ಕಪ್ಪಲ್ದ ಬಂಜಿ ನೇಲೆ.  ಆಯಿಕೊಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಈಯವಂದು. ಬಂದರ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸರಕುನು ದಿಂಜುನಾತ್ ದಿಂಜಾವೋಡು. ಕಪ್ಪಲುಗು ಸರಕು ದಿಂಜಾವರೆ ಪೊಯಿನಾಯಗು ಸಮಯೊಗು ಸರಿಯಾದು ಸರಕು ದಿಂಜಾವುದು ಮುಗಿಪೋಡು. ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಿಜಿಡ,‘ಎಲ್ಯೆ ಕೆಲಸೋಗು ಬರೊಚಿ ಇಂದುದು ಪಣ್ವೆರ್. ಇಂಚ ಆಯಿ ಸಮಯೊಗು ಪೋದು, ಸಮಯೋಗು  ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಾವುದು, ಇಲ್ಲಗುಲ ಸಮಯೊಡೆ ಮುಟ್ಟುವೆ.

ಸುಲಬ-ಸುಕ-ಸಂತೋಸದ ಜಲಯಾನ
ಈ ರಡ್ಡು ದಿನತ ಸಾಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಬಾರಿ ಮಜೆತ ಪ್ರಯಾಣವಾದಿತ್ತುನು.  ದರಲ ಬಜೀ ಕಮ್ಮಿ.  ಕಡಲು-ಬಾನ-ನೀರು ತೂಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸದ, ಮನಸುಗು ಸುಕ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಸಯ.  ಸರಸ್ವತಿ- ಸಾಬರ್ಮತಿನು ದರ್ತುದು ಪಾಡ್ಡೆರ್; ಆಯಿತ ಕಾರ್ಬೊನು ಮಾರ್ದೆರ್.ಆ ದುಂಬುದ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರದ ವಿಸಯ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲೆನ ನೆನೆಪುಡ್ ಮಾಜಿದ್ ಪೋತುನು. ಕೆಲವೆರ್ ಆಯಿತ ಕತೆನು ಆಕೆಳೆನ ಪುಳ್ಳಿನಕೆಳೆಗು ಪಂದುಪ್ಪೆರೆಲಾ ಈಯವು.
ಪಣಂಬೂರ್ದ ಪೊಸ ಬಂದರೊಡ್ದು ಈ ಜಲಯಾನ ಶುರು ಮಳ್ಪೋಡುಂದು ಪಾತೆರೊನ್ದು ಇತ್ತೆರ್.  ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಒಡೆಗು ಮುಟ್ಟ ಬಯಿದಿನ್ ಇಂದುದು ಏಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಿಕಲೆಗು ದಾಲ ತೆರಿದುಂಡೇ?

ಕಡೆ ಪಾತೆರೊ
ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರುನ  ಯಾನ್, ಈ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧೊಳೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುವೆಣ ಇಂದ್ ತೊಜುನು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆಲು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಳ್ತಿನಾತೆ. ಪಡ್ಕೆ ಕೆಲಸೊಗುಲ ಉಪಯೋಗವಾಪುಣು. ಅಂಚಾದು ಎಚ್ಚ ಉದ್ದ ಬರೆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಉಮರ್ ಖಯ್ಯಮನ ಪಾತೆರ ನೆನೆಪಾಪುಣು:

ಲೋಕದ ರಹಸ್ಯಗಳಿರುವೆನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿ
ನಾನವನು ಪೇಳ್ಡೊಡೆನ್ನಯ ತಲೆಗಪಾಯಂ|
ವಿದ್ವಾಂಸರೊಳಗೆ ಗುಣಯೋಗರಿಲ್ಲದುದರಿಂ
ದೆನ್ನ ಮನದೊಳಗುಟ್ಟನ್ ಒರೆವುದೊಳಿತಲ್ತು ||       ---  (ಸೌಜನ್ಯ:    ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರ ಉಮರನ ಒಸಗೆ’, ಪದ್ಯ 91)


ಅಂಡಲಾ, ಕೆಲವು ವಿಸಯೊನು ಇತ್ತೆದ ತುಳು ಜೋಕುಲೆಗು ಗೊತ್ತಾವುಂದು ಬರೆತ, ಇತ್ತೆದ  ಜೋಕುಳು ನಮಡುದು ಎಚ್ಚತೆರಿದೆರಿಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದುಲಾ. ಓದಿನಕೆಳೆಗು ಒಂತೆ  ಚರಿತ್ರೆದ  ಅಂಶೊಳು ಅರಿಕೆಗು ಬರು; ಬತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನ ಸಾರ್ಥಕವಾವು.


ಬರೆತಿನಾರ್:  ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ (ಪುಣೆ)

Comments

Popular posts from this blog

17.ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್ 8

36. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ತಿಕ್ಕು ಪಾತೆರೊ

27. ಒಗಟುಲಾ-ಗಾದೆಲಾ – ಗೊಂಚಿಲ್- 14